Auditieve Vaardigheden

Kinderen met auditieve vaardigheidsproblemen kunnen moeite hebben met rijmen, auditieve analyse en synthese (het hakken en plakken), het nazeggen van zinnen, het nazeggen van woordrijen. Deze vaardigheden zijn belangrijk voor het leren lezen en schrijven.

Als kinderen in groep 2 van de basisschool zitten worden deze vaardigheden op school aangeleerd en geoefend. Soms hebben kinderen extra oefening nodig omdat ze moeite hebben met deze vaardigheden. De logopedist kan dan bekijken welke onderdelen van de auditieve vaardigheden het kind beheerst en welke nog extra geoefend moeten worden. Er zullen oefeningen meegegeven worden om thuis te oefenen.

lid van de NVLFLogopediepraktijk Bergse Plaat

Maaike Mangnus-Sutorius